Regulamin 2015-11-29T15:15:36+02:00

Regulamin sklepu internetowego repliki-perfum.pl

z 09.01.2014r.

Regulamin Sklepu Internetowego repliki-perfum.pl określa zasady składania zamówień oraz sprzedaży produktów za jego pośrednictwem.

I. Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;

2. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

3. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego Repliki-perfum.pl;

4. Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem repliki-perfum.pl, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;

5. Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;

6. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy [podmiotem prowadzącym sklep internetowy] a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;

7. Ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej – ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.);

8. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

9. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

10. Dzień roboczy – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

11. Formularz zamówienia – Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności

II. Postanowienia ogólne

1. Sklep internetowy repliki-perfum.pl prowadzony jest przez GLP Grzegorz Łapaj ul. Narciarska 2F/23 31-579 Kraków Tel: +48 508 943 308, +48 509 675 256, wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Kraków, NIP: 6751379747, Regon: 123037746.

2. Zamówień na produkty repliki-perfum.pl dokonywać można  za pośrednictwem strony WWW znajdującej się pod adresem http://repliki-perfum.pl oraz telefonicznie pod numerem telefonu: +48 508 943 308. Wszystkie uwagi lub sugestie mogą być przesłane  pocztą elektroniczną na nasz adres: info@repliki-perfum.pl.

3.  Niniejszy Regulamin reguluje kwestię dostarczenia przez nas Produktu zamówionego przez Ciebie na Stronie. Zamówienie Produktu jest równoznaczne z akceptacją postanowień Regulaminu.

4. W celu korzystania ze sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu.

5. Zamówienia przyjmowane są 24 godziny na dobę przez cały rok. Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 15.00, w soboty, w niedziele oraz w święta będą rozpatrywane następnego dnia roboczego.

6. Ceny wszystkich produktów w Sklepie internetowym są cenami brutto i zawierają podatek VAT. W przypadku zakupu towaru, który został objęty  błędną ceną przez obsługę sklepu bądź błąd serwera, kupujący zostanie poinformowany o tym fakcie a zamówienie zostanie anulowane.

7. Sklep internetowy zastrzega sobie prawo do wycofania niektórych produktów ze sprzedaży.

8. W przypadku wyboru sposobu płatności „przelew bankowy” towar wysyłany jest w momencie otrzymania środków pieniężnych na konto bankowe w wysokości 100% wartości zamówienia.

9. Podane nazwy produktów tj. nazwy perfum i producentów są własnością intelektualna producentów. Zostały one użyte treści sklepu oraz na listach zapachów wyłącznie w celach informacyjnych oraz porównawczych.

10. Kupujący opłaca i wybiera formę wysyłki po przez firmę kurierską DHL .

11. Sklep repliki-perfum.pl nie ponosi odpowiedzialności za terminowość i jakoś świadczonych usług przez firmę kurierską DHL, gdyż niema na to wpływu.

III. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

1. Wszystkie produkty przedstawione na stronie www.repliki-perfum.pl, stanowią zaproszenie do składania ofert, zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego.

2. Kupujący składając zamówienie, przedstawia ofertę zawarcia umowy sprzedaży określonego produktu przedstawionego na stronie repliki-perfum.pl

3. Złożenie zamówienia nie jest równoznaczne z jego przyjęciem. Sklep internetowy może odmówić realizacji zamówienia m.in., w przypadku gdy Kupujący łamie regulamin Sklepu internetowego, oferowane na stronie www.repliki-perfum.pl produkty zostały wysprzedane, Kupujący nie podał danych niezbędnych do realizacji zamówienia lub podane przez niego dane są niepełne, wystąpił błąd systemu informatycznego, nastąpiła ingerencja osób trzecich, czy awaria systemu lub utrata danych.

4. Umowa sprzedaży zostaje zawarta z chwilą otrzymania przez Kupującego informacji o przyjęciu zamówienia do realizacji (zmiana statusu zamówienia na realizowane).

5. Zamówienia można składać w następujący sposób:

a) poprzez sklep internetowy dodając wybrany produkt do koszyka,
b) poprzez telefon, dzwoniąc na numer : +48 508 943 308,
c) poprzez e-mail: info@repliki-perfum.pl.

6. Składając zamówienie Kupujący zobowiązany jest podać poprawne dane w formularzu zamówienia, w tym pełną nazwę produktu, ilość, oraz dane adresowe.

7. W celu weryfikacji zamówienia niezbędne jest podanie aktualnego numeru telefonu.

IV. Realizacja zamówienia

1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową www.repliki-perfum.pl, dokonać wyboru, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.

2. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.

3. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:

a.) przedmiotu zamówienia,

b.) jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),

c.) wybranej metody płatności,

d.) wybranego sposobu dostawy,

4. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z Sport-complex Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.

5. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.

V. Formy płatności

1. Możliwe są następujące formy płatności

a) Płatność przy odbiorze przesyłki
b) Płatność online w systemie Przelewy24,
c) Wpłata na konto ( Alior Bank  35 2490 0005 0000 4500 1539 7916) do 7 dni od złożenia zamówienia.

VI. Warunki dostawy

1. Termin realizacji dostawy wynosi od 1 do 7 dni roboczych licząc od dnia wysłania przez Klienta Zamówienia.

2.. Koszt wysyłki ponosi Kupujący. Koszty wysyłki są następujące:

18zł  Pobranie – płatność przy odbiorze przesyłki – kurier
14zł  Przedpłata –  przelew, płatność kartą, płatności online – kurier

3. Kupujący wraz z zamówieniem otrzymuje paragon fiskalny.

VII. Reklamacje i zwroty

1. Przy odbiorze przesyłki należy sprawdzić stan i zawartość przesyłki. W przypadku, gdy opakowanie nosi ślady uszkodzenia lub otwarcia, bądź zawartość przesyłki jest uszkodzona nie należy przyjmować przesyłki i w obecności doręczyciela sporządzić protokół szkody.

2. Kupujący ma prawo odstąpić od umowy w terminie 10 dni, od dnia otrzymania przesyłki, bez podania przyczyny. W przypadku skorzystania z tego uprawnienia, Kupujący zobowiązany jest do złożenia pisemnego oświadczenia, o odstąpieniu od umowy i wraz z nim przesłania dostarczonych produktów, na adres Sklepu internetowego wraz z paragonem fiskalnym. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres glapaj@gmail.com.Sport-complex zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

3. Zwracany towar zostanie przyjęty tylko w przypadku, gdy jego stan jest niezmieniony, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Produkt zabezpieczony przed zniszczeniem należy odesłać na adres: GLP Grzegorz Łapaj., ul. Narciarska 2F/23, 31-579 Kraków, wraz z paragonem i oświadczeniem.

4. Odsyłany produkt powinien być dobrze zabezpieczony w paczce, tak aby dotarł do Sklepu internetowego w stanie nienaruszonym.

5. Pieniądze zostaną zwrócone przelewem na wskazane przez Kupującego konto. Koszty przesyłki zwrotnej ponosi Klient. Sklep internetowy nie przyjmuje przesyłek za pobraniem.

VIII. Polityka prywatności

1. Dokonanie przez Użytkownika zakupu w sklepie repliki-perfum.pl oraz rejestracja w sklepie wiążą się z wyrażeniem zgodny na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych w rozumieniu Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101 poz. 926 z późn. zm.) których administratorem jest firma Sport-complex Narciarska 2F/23. Informacje te służą tylko i jedynie do celów realizacji zamówienia, w tym wystawienia dowodu sprzedaży (paragon lub faktura VAT) oraz wysyłki produktów. W związku z tym sklep repliki-perfum.pl ma prawo udostępniać zebrane dane swoim partnerom handlowym, jedynie mając na celu sprawną realizacje zamówienia. Każda osoba ma prawo wglądu do swoich danych oraz do ich poprawienia.